Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Habitatges HPO Visoren

Aprofitem l’article d’aquest mes per manifestar el nostre compromís amb els veïns i veïnes dels habitatges d’HPO de Can Gaietà per trobar solucions davant l’abús de l’empresa Sermavi S.L a voler  cobrar de manera retroactiva, un increment desmesurat dels preus de l’energia. Consultat amb serveis jurídics,  no es podrien aplicar el cobrament retroactiu dels subministraments.

Cal remarcar, que l’increment generalitzat de preus té repercussions “greus” en les famílies i en especial, per a les més vulnerables. Un ajuntament com el nostre no es pot permetre desatendre’ls en aquesta situació que creiem que és injusta. El govern de Tiana ha de posar totes les eines disponibles tant jurídiques com a tècniques en defensa dels seus veïns i veïnes.

De moment, s’ha demanat de manera cautelar que es suspenguin de manera immediata el cobrament i que justifiquin la darrera actualització de preus, focus de discrepància, i la pretesa aplicació retroactiva dels nous imports.

Les properes accions han d’anar encaminades a reforçar jurídicament el posicionament de l’ajuntament i a obrir una línia de col·laboració amb d’altres municipis que comparteixen una situació similar a la nostra per tal d’actuar i consensuar conjuntament el passos a seguir per defensar els veïns i veïnes d’aquesta dramàtica situació amb la qual s’han trobat.

Així mateix, exigim que es resolgui el més aviat possible la falta de manteniment dels espais comuns d’aquest edifici i les condicions d’habitabilitat. Recordar que quan acabi la concessió adjudicada a Visoren, aquest edifici ha de retornar en perfectes condicions a l’ajuntament.

Skip to content