Search
Close this search box.
Inici > Accessibilitat

Treballem per eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació.

L’Ajuntament de Tiana ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l’objectiu de garantir l’accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats fí­siques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d’accés.

Estem revisant totes les pàgines del web i adequant-les als criteris d’accessibilitat fixats per la legislació vigent. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.1) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA. Aquestes pautes han estat referenciades i adaptades a la normativa estatal: UNE-EN 301549:2022.

Legislació

Skip to content