Inici > L’Ajuntament > El ple > Marta Guàrdia Pujades

Nascuda a Granollers el 1973 i tianenca des de fa més de 15 anys. Tinc dues filles, Aina de 20 anys i Neus d’11.

Sóc auxiliar de clínica, he treballat en un estanc, al super Navarro i a diferents residències (Sant Fost, Alella, Badalona) i al Centre de Dia de Tiana.

Estic a la política des de molt jove a Granollers i quan vaig arribar a Tiana. Sóc regidora des del 2015 a Govern i a l’oposició.

He estat involucrada amb l’AMPA de l’Escola Lola Anglada, el grup d’excursionistes de Tiana i segueixo dins els Saltamarges.

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

  • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
  •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb la regidora

Correu–e: guardiapm@tiana.cat
Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content