Va néixer el 1978, i fa gairebé 20 anys, va decidir que volia treballar per aconseguir l’aplicació de la democràcia directa i participativa en la majoria dels àmbits de la nostra societat. Llicenciada en Ciències Polítiques, especialista en Relacions Internacionals i amb un Màster en Comunicació i Estratègia Política va decidir emprendre i va crear la seva pròpia empresa per fer realitat aquest projecte. Actualment és una persona de referència en participació i democràcia directa. Va ser a través del món de la participació que va arribar a Tiana, on ha estat involucrada en molts processos de participació, posant en marxa el Consell dels Infants i el Consell dels Adolescents.

Està involucrada en l’AMPA de l’Escola Lola Anglada com a vocal i com a membre de la Comissió de les activitats extraescolars. També és delegada del Club Esportiu de Futbol de Tiana. Considera que tots i totes sumem en tots els aspectes de la vida i per això creu en una Tiana on la participació sigui una nova manera de fer.

És regidora de l’Ajuntament de Tiana des del 2019. Forma part del grup municipal d’ERC.

Web d’ERC Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

  • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
  •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb la regidora

Correu–e: martorellcm@tiana.cat
Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content