Va néixer a Montgat al 1964, i fa 25 anys que viu a Tiana.

Llicenciat en dret i enginyer tècnic en informàtica segueix ampliant la seva formació, actualment amb el màster de l’advocacia. Fa 30 anys que treballa a l’administració local, entre Barcelona i Montgat, fet que li dóna una àmplia visió del funcionament dels ajuntaments. 

Actualment juga a futbol sala com a soci del CET, però ha jugat en diferents categories del futbol català i ha estat delegat del primer equip del CCE Tiana i directiu de la UEM. Afirma que l’esport li ha portat els valors del treball en equip, de l’esforç i la superació entre altres. És actor aficionat i col·labora esporàdicament amb l’agrupació artística Nou Pins; la darrera obra en què ha participat ha estat La Bella i la Bèstia, en els papers de forner i de vilatà. Va ser tresorer de l’AMPA de l’Institut Thalassa, on estudien els seus fills. I com que no sap estar-se quiet també treballa un hort urbà compartit des de fa més de deu anys.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 2019. Forma part del grup municipal d’ERC.

Web d’ERC Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

  • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
  •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb el regidor

Correu–e: darbramj@tiana.cat
Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content