Notícies

Divendres, 23 de febrer del 2018

Tiana tindrà a les nits parades a demanda per a dones i menors de 18 anys

autobusos

Aquesta prova pilot pretén augmentar la seguretat d'aquest col·lectiu

La vila de Tiana forma part de la prova pilot de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de parades a demanda per a dones i menors de 18 anys. La nit de dissabte 24 a diumenge 25 començarà aquesta prova pilot que permetrà a les persones usuàries aproximar-se el màxim al seu punt de destinació, havent de caminar el menor temps possible soles i augmentant així la seguretat També s’intentarà atendre les peticions d’altres persones, en funció de les possibilitats del servei

Aquesta mesura està adreçada a dones i menors de 18 anys i caldrà avisar el conductor per poder baixar a un lloc determinat tot i que també es podrà baixar a les parades establertes fins al moment. S'implementa a tot el tram de Tiana i Montgat de l'N-9.

El nou tipus de parada no es farà, però, en tota la línia, sinó en punts de Tiana i Montgat. Concretament, entre les parades Marina (a Montgat, davant de l’estació de Renfe) i Edith Llaurador i Av. Joan Garí, a Tiana, ja que és una zona urbana amb poca densitat de població, explica l’AMB.

Per assegurar que es dugui a terme en llocs amb unes característiques mínimes de seguretat per a que la realitzi, la baixada a demanda fora de parades només es podrà fer per la porta del davant en trams urbans o bé quan el vehicle pugui parar adossat a la vorera o sobre passos de vianants.

Aquesta prova pilot permetrà analitzar a l’AMB com afecta la mesura a l’operativa habitual de la línia, a la conducció dels vehicles i a la regularitat del servei. També permetrà estudiar l’impacte del seu desplegament pel que fa a l’increment del temps de viatge i dels recursos addicionals que puguin ser necessaris per estendre la mesura. Finalment, permetrà conèixer amb una experiència real l’opinió dels ciutadans i del personal de conducció de les empreses operadores.

Una línia menys usada per les dones

A diferència dels usuaris del bus metropolità diürn -on el 66% dels usuaris són dones- entre els usuaris del Nitbus les dones només representen el 47%.  Per aquest motiu, l’AMB vol potenciar el servei nocturn de transport públic entre el col·lectiu de dones i la població més jove.

Des de l’AMB es vol recordar que tota la flota d’autobusos que presten el servei Nitbus disposa de càmeres de videovigilància, una mesura que ha permès reduir notablement el nombre d’incidents registrats en matèria de seguretat, que actualment és molt baix.

Fora dels vehicles, les noves marquesines que instal·la l’organisme metropolità disposen d’il·luminació nocturna. Actualment,  ja n’hi ha aproximadament 300 amb il·luminació específica, més enllà dels panells publicitaris il·luminats que també figuren a la majoria de marquesines.