Notícies

Dijous, 3 de maig del 2018

Tiana suprimeix els contenidors d'emergència

contenidors emergencia

La nova àrea d'emergència és al camí Dalt d'Alella

Ja s'han instal·lat les dues noves àrees d'emergència de Tiana i que seran les úniques del poble a partir de l'1 de juny: una per residu orgànic i l'altra per rebuig al camí Dalt d'Alella. Fins al 31 de maig conviuran amb les actuals àrees d'emergència, ubicades a 5 punts del poble. A partir del 31 de maig se suprimiran totes 5 i només es mantindrà la del camí Dalt d'Alella, tocant a la carretera. Els contenidors per a deixalles de paper i cartró, vidre i envasos de plàstic seguiran, passada aquesta data, en la mateixa quantitat i als mateixos punts de la vila on són ara.


Des del passat dimecres 2 de maig, els veïns i veïnes de Tiana han rebut a casa una carta personalitzada on s'explica com i quan s'ha de fer servir la nova àrea d'emergència. Tècnics de Medi Ambient estan visitant casa per casa per explicar el nou sistema d'àrees d'emergència i per repartir les targetes unipersonals que cal per poder-les fer servir.

La nova àrea d'emergència, només es podrà fer servir passant-hi, abans una targeta que identifica a l'usuari. D'aquesta manera es pot comprovar qui en fa un ús correcte d'aquests contenidors d'emergència. La decisió de suprimir els contenidors d'emergència respon a la voluntat d'acabar amb els comportaments incívics de veïns i veïnes que utilitzaven aquestes àrees d'emergència sense trobar-se en aquella situació i provocant acumulacions innecessàries de deixalles al voltant de les instal·lacions.