Notícies

Dimecres, 3 de maig del 2017

Tiana s’adhereix a la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució

xarxa ciutats lliures

El consistori aposta per l’abolició de la prostitució i no pas per la seva regularització

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tiana ha proposat al ple del 2 de maig una moció per sumar-se a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.  La moció s’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, PDCAT, CUP i PP, i amb l’abstenció de Junts per Tiana.

La moció proposa els següents acords:

1. L’Ajuntament de Tiana s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

2. El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de des legitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.

3. L’Ajuntament de Tiana exigirà al Govern Central i al Govern de la Generalitat que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes.

4. En col·laboració amb el Govern Central i el Govern de la Generalitat, el nostre Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.

5. L’Ajuntament de Tiana, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb el Govern Central i el Govern de la Generalitat, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.

6. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.

7. L’Ajuntament de Tiana instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones.

8. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat.