Notícies

Dilluns, 4 de juny del 2018

PRESENTACIÓ DE L'APP CIVIWASTE:

Civiwaste

APLICACIÓ PER A UNA MILLOR GESTIÓ DE RESIDUS. CONNECTA AMB EL RECICLATGE!

Per a més informació a: mediambientiana@gmail.com 


CIVIwaste és una nova aplicació tecnològica que ajuda als ciutadans i a les administracions en matèria de recollida selectiva. Aquesta eina vol ajudar a transformar i millorar les ciutats i els serveis públics a través de la participació ciutadana, la innovació i el coneixement. El primer municipi que el farà servir serà Tiana. L'aplicació consta d'una app per al ciutadà, una plataforma de gestió de dades per a les administracions i un servei d'assistència tècnica. A través d'aquests components es pot saber quin és el comportament dels ciutadans respecte al reciclatge, de manera que es puguin generar missatges personalitzats per millorar els seus hàbits i incentivar-los a través de diferents models de compensació. A més, també permet gestionar sol·licituds i incidències que es puguin trobar, de manera que les administracions puguin donar resposta a elles. CIVIwaste s'adapta a la realitat de cada municipi, ja que es pot aplicar a diferents sistemes de recollida de residus, així com fa possible treballar amb diferents proveïdors i maquinaris. Això, juntament amb les dades que es recullen dels ciutadans, permet que pugui aprendre de l'experiència adquirida i dels resultats obtinguts, millorant contínuament sense cost afegit. L'aplicació ha estat desenvolupada per Aporta, una cooperativa d'innovació sense ànim de lucre, formada per Lavola, Xarxa Ambiental i TEB. En treballar amb informació dels ciutadans, els desenvolupadors s'han assegurat que compleixi el Reglament General de Protecció de Dades i la ISO 27001, referent a la Seguretat de la Informació. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el proper 5 de juny, a la Masia Can Riera, l'Ajuntament de Tiana ha organitzat una jornada que repassa el sistema porta a porta a Catalunya i en la qual es presentarà CIVIwaste. En cas de voler assistir a aquesta jornada, les inscripcions s'han de fer en el correu escola.formacio@coamb.cat.