Notícies

Dimecres, 23 d'agost del 2017

obres de drenatge als patis d'infantil i de primària del CEIP Lola Anglada

IMG_7210.JPG

Per evitar tolls d'aigua que dificulten el seu ús

Els patis d'infantil i primària del CEIP Lola Anglada, pateixen de lentitud en l'evacuació de l'aigua de pluja, amb el que es generen temps perllongats amb tolls d'aigua que dificulten el seu ús.

A tal efecte, es preveu la instal.lació d'un drenatge central, que permeti l'evacuació de l'aigua de manera uniforme i al que es connectaran canals que es disposaran en les zones on el sauló s'entrega contra els edificis. S'executarà també una vorera que permeti el pas a través del pati de jocs fins a la pista pavimentada per tal de tenir un accés net (sense àrees de sauló) fins els accessos a la pista, des de la ramps d'entrada posterior, executada amb una llosa de formigó.