Notícies

Divendres, 15 de maig del 2015

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ ENERGÈTICA A TIANA

L’ajuntament de Tiana conjuntament amb l’empresa SECE estan realitzant des del mes de març un seguit d’actuacions en estalvi energètic en l’enllumenat exterior del municipi per tal d’adequar-lo al nou reglament d’eficiència energètica i a les noves tecnologies de control i de gestió.

Aquestes actuacions estan encaminades en tres vessants:
        Eliminació de les fonts de llum de baix rendiment (vapor de mercuri).
        Eliminació dels punts lluminosament contaminants.
        Implantació d’un sistema de telecontrol centralitzat de l’encesa i l’apagada de les instal·lacions així com la monitorització total del seu funcionament.
        Implantació de fonts de llum molt més eficients d’Halogenur Metàl·lic.
        Implantació de tecnologia LED en punts del municipi d’elevat volum de trànsit.
        Substitució de llumeneres obsoletes.

Amb aquestes actuacions de millora i el control de les instal·lacions s'aconseguirà una reducció del consum energètic global en un 42 %, l’equivalent a deixar d’emetre 444,738  tones de CO2 a l’aire, major sensació de confort i seguretat i un important estalvi econòmic.