Notícies

Dimarts, 6 de maig del 2014

Línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència masclista

Atenció a les dones

El 28 d'abril es va signar conveni de col.laboració per a la divulgació d'aquesta línia

El dilluns 28 d'abril, l'Intitut Català de les Dones , l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, van signar conveni de col.laboració per a la divulgació de la línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència masclista.

Atesa l'importància de donar a conèixer aquesta línia per accedir directament a la xarxa especialitzada, ambdues entitats federalistes (ACM i FMC), han considerat impulsar la col.laboració entre els ens locals i les associacions de comerciants i botiguers dels municipis per a la propagació dels materials divulgatius del Servei d'Atenció Telèfonica Especialitzada 900 900 120, a la xarxa de comerç de proximitat del municipi.

L'atenció és gratuïta, confidencial, s'ofereix tots els dies de l'any durant les 24 hores i facilita la comunicació en un total de 124 llengües.

Un equip de professionals de l'advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina atenen en aquest servei les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència masclista. Es tracta d'un recurs on les dones poden trucar de forma anònima i expressar la situació viscuda. El servei ofereix una derivació el més acompanyada possible als serveis més adients de la Xarxa d'Intervenció Integral contra la violència envers les dones.

En les situacions més extremes també es realitza el contacte directe amb els serveis d'emergències policials i de salut.

Des de la Federació de Municipis refermen el compromís dels ajuntaments per facilitar tots els mecanismes que siguin possibles per a la protecció de les dones i fills i filles. En aquest sentit, es valora molt positivament aquest acord de col.laboració per a la difusió del servei d'atenció telefònica 900 900 120