Notícies

Dijous, 29 de Desembre del 2016

La vídeo vigilància als accessos i al centre de Tiana

videovigilancia 04

S’inclou al dispositiu de seguretat dissenyat per la Policia Local

Des del passat 23 de desembre funciona a Tiana un sistema de càmeres de vídeo vigilància instal·lat als accessos i al centre del poble. L'objectiu d’aquest sistema és, a banda de controlar la mobilitat i millorar la seguretat del trànsit, prevenir delictes. La instal·lació d'aquestes càmeres als carrers Passeig de la Vilesa, Isaac Albéniz, Camí dels Francesos i carrer Comtal (la Virreina) té un cost de 71 mil euros que es pagaran els pròxims quatre anys. Es tracta d’un rènting que inclou el manteniment i la reparació de tot el material de seguretat.

El sistema de càmeres de vídeo vigilància  fa lectura i identificació de les matrícules dels vehicles que entren i surten del municipi i n’envien informació en temps real les 24 hores del dia al Centre de Control que s’ha ubicat a l’oficina de la Policia Local. La captura de les matrícules es fa encara que els vehicles circulin a alta velocitat. Les càmeres tenen sempre una visió limitada del carrer, de manera que en cap cas puguin enfocar l'interior d’un habitatge.

La instal·lació d’aquest sistema de vídeo vigilància forma part del dispositiu de seguretat dissenyat per al poble des d’inicis del 2016, sempre en coordinació amb Mossos d’Esquadra i consistent en protegir el lliure exercici dels drets i llibertats, garantir la seguretat ciutadana des de la proximitat i d'acord amb l'ordenament jurídic, vetllar per la seguretat, la convivència pacifica i la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Tiana. I això es fa seguint sempre criteris de proximitat, compromís, integritat, neutralitat, imparcialitat, voluntat de servei i eficiència.