Notícies

Dimarts, 26 de gener del 2016

L'Ajuntament s'adhereix al manifest del moviment LGTBI

LGTBI

Contra l'assetjament escolar i la LGTBIfòbia

L'Ajuntament de Tiana es suma al manifest del moviment LGTBI contra l'assetjament escolar i la LGTBIfòbia i assistirà dimecres 27 de gener a la concentració que es fa a les 19h. a la Plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema contra #LGTBIfobia #AssetjamentEscolar #JoTambéSócAlan.

Llegeix el text íntegre del manifest:

El passat 2 d'octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 11/2014 llei per garantir els drets lgtbi i eradicar lgtbifòbia.

Aquesta llei pionera al món implementa diversos protocols i mesures per garantir els drets del col·lectiu i per primera vegada a la història inclou un règim d'infraccions i sancions.

La llei parteix del principi de NO DISCRIMINACIÓ per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. La llei mandata els poders públics a prendre totes les mesures pertinents per prevenir la lgtbifobia i combatre en casos d'agressions.
Un marc legal que aborda tots els moments d'una persona lgtbi des de el seu naixement a la seva mort i tots els àmbits, tant públics, familiars com privats.

A Catalunya l'any 2015 vam haver115 denuncies per lgtbIfòbia a Catalunya, sent els àmbits d'incidència més importants les agressions i vexacions, la veneració de drets sexuals i reproductius, l'assetjament a les xarxes socials i el bullying.

Un dels sectors més vulnerables del col·lectiu lgtbi són sense cap mena de dubte els menors transsexuals, que pateixen com si d'una epidèmia es tractés la violència lgtbifòbica en les seves diferents expressions. El bullying és l'assetjament constant mitjançant agressios verbals i físiques a tota persona que és diferent

En els darrers anys hi han surti't a la llum pública diferents situacions d'assetjament que han  fet sonar totes les alarmes sense que això hagi suposat un ferme i contundent pla d'actuació per poder treballar a les aules.
La lluita contra el bullying afecta totes les esferes de la vida quotidiana, perquè ataca la integritat moral de les persones lgtbi, la seva dignitat i el dret a no ser discriminats-

Les administracions públiques han de ser qui pilotin d'acord amb les entitats tots els mecanismes necessaris per fer front aquesta greu vulneració de drets fonamentals
Davant el bullying gairebé sempre mirem per un altre cantó i moltes vegades infravalorant els fets banalitzant el seu impacte en la salut deles víctimes.

A Catalunya hem viscut diferents casos de bullying que malauradament sempre han comportat el mateix patró, canvi de centre per la víctima amb la impunitat absoluta dels agressors i la manca d'activació de mecanismes per part de l'administració.
L'any 2003 va sortir a la llum un dels primers casos de bullying a una menor lesbiana que va patir tota mena d'agressions a l'escola de Sabadell on estudiava. La víctima va tenir que canviar d 'escola i el procés judicial no va tenir en compte la dimensió de delicte d'odi i discriminació amb motivació homòfoba.

El 2015 un noi de 14 anys de Girona ha viscut episodis de bullying a la seva escola sense que ens consti cap sanció per part de l'administració els possibles agressions. També al Vallés un noi gai de 17 anys estaria patín un assetjament constant a conseqüència de la seva orientació sexual.
El cas d'Alan és sense cap mena de dubte un episodi paradigmàtic al mostrar amb total cruesa la dura realitat d'un menor trans. en fase de construcció de la seva identitat de gènere. L'Alan va patir una immensa incomprensió i discriminació havent de canviar fins a tres vegades d'institut.
La mort de l'Alan ens interpel·la a totes sobre la manca de recursos i moltes vegades de voluntat política per fer front a l'epidèmia del bullying.

La llei contra la lgtbifobia és molt contundent a l'hora d'abordar la violència lgtbi.

"Art 12.6 S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar."

El moviment LGTBI volem La IMPLEMENTACIÓ Total I Immediata DE LA LLEI 11/2014 d'acord amb les entitats lgtbi i amb especial urgència els àmbits d'educació, sanitat, règim d'infraccions i sancions, drets sexuals i reproductius i Consell Nacional LGTBI.


TENIM Pressa VOLEM FER EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS I LLIBERTATS.