Notícies

Dilluns, 27 d'abril del 2015

L'Ajuntament i l'Acist signen un conveni pel Pla de dinamització comercial per al 2015

SIGNATURA ACIST 012

L'objectiu és promocionar el sector comercial i de serveis al municipi

El dia 21 d'abril ha tingut lloc la signatura del Pla de dinamització comercial per al 2015 entre l'Associació Comercial i de Serveis Tianencs (ACIST) i l'Ajuntament.

L'Alcaldessa, Esther Pujol, en representació de l'Ajuntament i el Sr. Pepe Aurell, president de l'ACIST, han signat un conveni que té com a finalitat treballar conjuntament per la promoció del sector comercial i de serveis del municipi, motiu pel qual l'Ajuntament realitzara una aportació econòmica per import de 6.000 euros destinats a subvencionar les activitats de dinamització comercial que desenvolupin en el decurs de l'any.

Un altre dels objectius és fomentar el treball entre l'ACIST i l'Ajuntament per tal de tenir un marc de referència anual i poder dissenyar i programar plegats les actuacions de més rellevància per al sector comercial i de serveis i per aquest motiu l'entitat presentarà cada any un projecte de dinamització comercial.

Aquest conveni és el segon que es signa entre ambdues entitats ja que al 2014 es van establir també les actuacions comercials prioritàries i l'aportació municipal a realitzar. L'Ajuntament te la voluntat de continuar col.laborant amb l'ACIST a fi que l'entitat pugui promocionar el sector al municipi.