Notícies

Dimecres, 5 de setembre del 2018

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE L'ESCOLA D'ADULTS TIMÓ

Escola Adults Timó

Tot a punt per a l'inici del curs 2018 - 2019

L'escola d'adults Timó, que el curs 2017-2018 va comptar amb 250 alumnes entre els
diferents ensenyaments, es prepara per engegar el proper curs escolar amb cursos com: Certificat, Graduat Escolar en Educació Secundària, curs de preparació a la prova d'accés a cicles formatius de
grau mitjà,  preparació per a cicles formatius de grau superior, batxillerat, català per a adults, anglès i informàtica.

Els ensenyaments s'estructuren en dues modalitats: online (amb acompanyament i suport de l'equip docent del centre) i presencial.

Els períodes d'inscripció a l'escolad'adults TIMO pels diferents ensenyaments del curs vinent, són:

APRENENTATGE A L'AULA D'AUTOFORMACIÓ ONLINE (A través de l'IOC)

- Graduat escolar en secundària: del 4 al 12 de setembre, de 10h a 13h i el dia 6 de setembre de 17 a 20h.

- Cicles formatius de grau superior: del 19 al 26 de setembre, de 10h
a 13h i els dies 24 i 26  de setetembre de 18 a 20h)

- Batxillerat: del 6 al 13 de setembre de 10h a 13h i el dia 6 de setembre de 17h a
20h

- Prova d'accés a majors de 25 anys:  del 3 al 19 de setembre, de 10h a 13h i els dies 6, 17 i 19 de setembre  també de 17h a 20h

CURSOS PRESENCIALS:

- Certificat:  (no cal inscripció)

- Català per a adults (diferents nivells): del 3 al 19 de setembre, de 10h a 13h i els dies 6, 17 i 19 de setembre també de 17h a 20h

- Anglès (conversa):  del 3 al 19 de setembre, de 10h a 13h i els dies 6, 17 i 19 de setembre també de 17h a 20h

Tots els cursos començaran la primera quinzena d'octubre, excepte el curs de Graduat Escolar en Educació secundària que comença el dia 25 de setembre, i el batxillerat que comença el dia 21 de setembre.

Al llarg de curs, l'Escola d'Adults organitza a més, altres formacions a mida, sobre temes específics de les quals s'anirà informant i, d'altres activitats formatives com tertúlies socials.