Notícies

Dimarts, 23 de febrer del 2016

Episodi ambiental de contaminació per PM10 a tot Catalunya

pols 4

Recomanacions de Protecció Civil i Medi Ambient

Atenent els nivells de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i les previsions dels models de dispersió de contaminants a 48 hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat ha activat la declaració d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per partícules PM10.

El seguiment de l'evolució d'aquest episodi es farà diàriament amb la informació que proporcionen els models de dispersió de contaminants a 48 hores.

Protecció Civil de la Generalitat, juntament amb el departament de Salut i el de Territori i Sostenibilitat, fan les següents recomanacions a la població:

Recomanacions per a persones sensibles a la contaminació.

- Restringir els seus moviments i, en la mesura del possible, limitar caminar pel carrer amb nens petits i fer jocs a l’aire lliure

- No fumar i evitar els llocs on freqüentment es fuma

- Evitar l’exercici físic a l’aire lliure

- Consultar al metge l’aparició o empitjorament dels símptomes respiratoris o cardíacs (dificultat per respirar, palpitacions...)

Recomanacions per a tota la població.

- Estar atents i contribuir al compliment de les recomanacions per a les persones sensibles

- Evitar l’esport intensiu a l’aire lliure

- Consultar al metge quan s’iniciïn símptomes respiratoris o cardíacs

- Si és possible, realitzar els trajecte a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit

- Utilitzar el transport públic