Notícies

Divendres, 16 de març del 2018

ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓ DE FER FOC ALS TERRENYS FORESTALS DEL MUNICIPI

prohibició de fer foc

Des del 15 de març fins al 15 d'octubre es prohibeix fer foc en zones forestals per alt rics d'incendis

Aquest dimecres entra en vigor la prohibició de fer foc en zones forestals i el seu entorn que s’allargarà fins el 15 d’octubre, ja que comença l’anomenada temporada alta de risc d’incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d’espècies arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. 

Durant aquest període no està permès encendre foc per qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Tampoc es poden llençar objectes encesos, coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. Es recorda que també resta prohibit abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol tipus que puguin provocar l’inici d’un foc. Tampoc es pot fer ús de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

Aquesta prohibició anualment s’inicia el dia 15 de març i s’allarga fins al 15 d’octubre.