Notícies

Dilluns, 11 de maig del 2015

EL TRIPLE DE RESIDUS RECOLLITS AL BOSC RESPECTE L'EDICIÓ PASSADA

Clean up Day 2015 2.JPG

Segona edició del Clean up Day Europe a Tiana

Dissabte 9 de maig, 26 voluntaris amb la col·laboració de ADF La Conreria i AEGI Roger de Flor, van netejar els entorns boscosos de Riera de Tiana, Els Vessants i El Carmelità. La jornada va finalitzar regant els arbres plantats a la darrera edició de la Plantada Popular 2015 als pins de Can Puigcarbó.

Durant el matí, es van recollir 151 kg de residus (134 kg de rebuig, 8 kg d’envasos, 1 kg de paper i cartró i 8 kg de vidre). Entre aquests residus es van trobar: una finestra, una catifa, material divers de construcció, sabates, rajoles, etc. Una mostra de la quantitat d’abocaments que es realitzen a la natura.

Ens convida a la reflexió la frase d’un dels participants de menor edat: “Però tot això, d’on ha sortit?”