Notícies

Divendres, 24 de novembre del 2017

Convocatòria beques esportives, de lleure i artístiques extraescolars

beques i ajuts

Període de presentació del 27 de novembre al 5 de desembre

Des de les Regidories d’Educació, Serveis Socials, Joventut i Esports s'obre la convocatòria de BEQUES esportives, de lleure i artístiques extraescolars.

L’Ajuntament, als efectes d’atenció social al infants i joves del municipi, atorga ajuts econòmics a persones amb recursos insuficients per fer front a despeses específiques, de caràcter extraordinari, per facilitar l’accés a la realització d’activitats extra escolars esportives, de lleure i artístiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió per motius econòmics o de caire social, contribuint a l’eliminació de riscos d’exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social.
 
L’objectiu d’aquests ajuts és donar resposta per tal que les famílies no es vegin obligades a renunciar a serveis d’activitats extraescolars.
 
El programa pretén garantir l’accés a les activitats extraescolars de l’àmbit esportiu, artístic i de lleure sempre que es donin a un servei municipal i/o a una entitat sense ànim de lucre de Tiana pel curs 2017-2018 així com definir el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament dels ajuts mitjançant publicitat i concurrència. Els ajuts van dirigits als infants i joves empadronats a Tiana, nascuts entre el 1999 i el 2016 (ambdós inclosos) o be escolaritzats en un centre municipal.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 27 de NOVEMBRE al 5 de DESEMBRE.
 
Teniu la documentació necessària adjunta.