Notícies

Divendres, 15 d'abril del 2016

Convocatòria 2016 ajut per transport adaptat

transport adaptat

Per a persones amb discapacitat o dependència.

El servei de transport adaptat és un servei complementari, no gratuït, de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o també de dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. Aquest grau de necessitat de suport es determinarà a causa de la mobilitat reduïda o de la necessitat d’acompanyant.
En el marc d’aquesta situació a Tiana des de Serveis Socials municipals, s’ha plantejat l’oferta d’un ajut de transport adaptat puntual, durant aquest any 2016.  

Adjuntem bases i sol.licitut