Notícies

Dimecres, 21 de gener del 2015

Convenis de col.laboració entre l'Ajuntament, el Casino i la Llar de Persones Grans de Tiana

Conveni casino 2

Signatura a càrrec de l'Alcaldessa i els representants de les Associacions

El dimarts 21 de gener ha tingut lloc la signatura dels convenis de col.laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Casino de Tiana, i d'altre banda, l'Ajuntament i l'Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes (Esplai Tiana).

L'alcaldessa, Esther Pujol, en representació de l'Ajuntament i l'Anna Sacasas Asensi com a presidenta del Casino, han amb signat el conveni que té com a finalitat promocionar l'esport del tennis entre els escolars de Tiana amb un preu similar al que realitzen la resta d'escoles esportives del municipi: 25 euros mensuals per 1 dia d'entrenament a la setmana.

Un altre dels objectius es de  fomentar la interrelació social de cooperació i competició, per aquest motiu el Casino presentarà cada any el projecte esportiu de la seva Escola de Tennis.

L'Ajuntament realitzarà per aquest curs, una aportació econòmica a càrrec de l'associació d'un import de 1.500 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici 2014 destinada a subvencions a entitats esportives.

D'altra banda, també avui s'ha portat a terme la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Llar de Gent Gran de Tiana, a càrrec de l'alcaldessa i del president de l'associació, Frederic Corominas

Presentada la memòria on queden recollits un seguit de serveis públics destinats a aquest col.lectiu els quals impliquen un cost econòmic per l'Associació, l'Ajuntament té la voluntat de continuar col.laborant amb l'Entitat amb la quantitat de 4.000 euros a fi que aquesta pugui seguir i millorar  l'exercici de la seva activitat.