Notícies

Divendres, 12 d'octubre del 2018

Col·laboració amb l'Escola Tiziana

Conveni amb Tiziana .JPG

Per a la renovació de la cuina de l'escola

L'Alcaldessa de Tiana, senyora Esther Pujol Martí en representació de l'Ajuntament de Tiana i el senyor Sergi Manzanares en representació de l'AMPA de l'Escola Tiziana, van signar el passat dijous el conveni de cooperació que té per objecte realitzar les obres de millora de l'Escola Tiziana.

Concretament, el conveni recull la millora de la cuina de l'Escola Tiziana planificada en 3 fases i per un valor total de 150 MIL euros.

La supervisió de les obres correspon als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Tiana que són els que hauran de revisar, dirigir i donar conformitat de l'execució de les mateixes.