Notícies

Dilluns, 30 de març del 2015

Balanç de les tasques realitzades per l'àrea de Medi Ambient

Itinerari montalegre 2.JPG

Legislatura 2011-2015

Som als darrers compassos de la legislatura 2011-15 i és moment de fer balanç de la tasca duta a terme per l’Àrea de Medi Ambient, tot i que al llarg d'aquests quatre anys els mitjans de comunicació municipals han anat desgranant els avenços i noticies en matèria mediambiental i de serveis. Aquestes accions ens han permès reduir costos, millorar condicions contractuals, incrementar l’eficiència dels serveis i garantir la sostenibilitat econòmica i la perdurabilitat de l’actual bon funcionament dels serveis.  Però sobre tot, permetim unes paraules de sincer agraïment als serveis tècnics municipals i per damunt de tot als tianencs i tianenques per la clara aposta i suport al medi ambient, clau per situar la nostra vila al capdavant de tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pels grans resultats obtinguts any rere any.

- Nou contracte per al enllumenat públic a través d'empreses de serveis energètics. El nou contracte permetrà renovar totalment l'enllumenat de Tiana, fent-ho molt més sostenible mediambiental i econòmicament.

- L'arranjamen el 2012 dels horts municipals ha donat resposta a una llarga demanda. S'ha redistribuït en 50 amplies parcel.les, s'ha creat una nova infraestructura d'accés a l'entorn i s'ha redissenyat paisatgísticament.

- Nou contracte el 2013 de neteja viària i recollida de residus, per un valor total de 700.000€ anuals on s'ha assolit un alt grau d'estalvi i millores tècniques i de servei, com ara el nou parc de contenidors de recollida selectiva, la nova escombradora i renovació del parc mòbil.

- Nou contracte de la deixalleria municipal de Tiana-Montgat amb notables millores de servei, seguretat i gestió dels residus.

- Plans d'ocupació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació amb els quals s'ha donat feina a 12 persones de Tiana en situació d'atur, contribuint a les millores dels espais verds i l'arranjament general de la vila.

- Inauguració del nou itinerari de la Vall de Montalegre, on per primer cop s'aplega en un mateix recorregut l'espai natural i el ric patrimoni històric de Tiana, com ara la Cartoixa de  Montalegre, el cementiri de la Còl.lera o les ruïnes romanes de Can Sentromà.

- El 2012 Tiana va rebre el premi de l'Agència Catalana de Residus pels grans resultats assolits per la Vila en gestió de residus urbans i el 2013, el primer premi ECOEMBES  a la millor iniciativa mediambiental.

- Implantació de la xarxa de recollida de residus urbans amb la qual s'ha pogut resoldre la situació de manca de sostenibilitat econòmica del servei i equilibrar el deute amb l'empresa subministradora del servei.

- Implantació de la tecnologia del TAG al sistema de porta a porta que permetrà la millora del servei de recollida de residus i una major eficiència per part de l'empresa que en presta el servei i la introducció de futures bonificacions a la ciutadania.

Héctor González

Regidor de Medi Ambient