Notícies

Dimecres, 23 de novembre del 2016

Atorgament d'ajuts municipals

ajuts educacio

Es tracta d'ajuts econòmics individuals, atorgats mitjançant convocatòria pública. La voluntat de l'Ajuntament és acompanyar a les famílies en situació socioeconòmica desfavorida. Enguany, augmentem el tram econòmic per donar més oportunitat a famílies mileuristes, pares i/o mares en situació d’atur i per a famílies amb grans despeses que tenen problemes de solvència mensual.

Atorgament d’ajuts per a Llibres de Text, Material Escolar i Sortides Escolars d’un dia als Centres de Primària. Curs 16-17.

Un total de 43 famílies fan la demanda d’aquests ajuts. Són un total de 67 sol·licituds de nens i nenes de Tiana que totes han sigut aprovades.

Atorgament d’ajuts de Menjador a Primària. Curs 16-17.

Cal recordar que en ajut de menjador també es pot demanar el del Consell Comarcal del Maresme. Els dos ajuts el del CCM i el municipal no són acumulatius, són complementaris.

38 famílies fan la demanda d’aquest ajut. Són un total de  62 sol·licituds de nens i nenes de Tiana.
Totes aprovades, menys  5 que queden denegades per no complir tots els requisits.