Notícies

Divendres, 22 de maig del 2015

Aprovats els tractaments preventius del mosquit tigre

mosquit tigre

Es faran 3 tractaments preventius mensuals als embornals de Tiana

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és originari del sud-est asiàtic, se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm. Els ous i les larves viuen en petites basses d’aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar- ne la plaga.

Per això cal evitar les acumulacions d’aigua a casa:

  • Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc.

 

  • Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.

 

  • Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

 

  • Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.

 

  • Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit

 

Pots consultar el tríptic informatiu al següent enllaç http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Ciutadania/La%20salut%20de%20la%20A%20a%20la%20Z/M/Mosquit_tigre/Documents/fullet_mosquit_082011.pdf