Notícies

Dimecres, 9 de novembre del 2016

Aprovat el pla local d'infància i adolèscència de Tiana

PLIAT

Servirà per impulsar polítiques adreçades als infants i adolescents de Tiana

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Tiana (PLIAT), es planteja com un pla per recollir totes les actuacions que s’estan portant a terme al municipi i poder realitzar una anàlisi global de la situació de la infància i l’adolescència, reflexionar-hi i definir una estratègia comú d’actuació municipal pels propers anys.

És amb aquest nou context que l’Ajuntament de Tiana ha impulsat, a través d’una estratègia conjunta d’actuació liderada des les Regidories d’Educació i Serveis Socials, la redacció d’aquest PLIA, el qual cal concebre’l com una eina i no com un objectiu final en sí mateix, atès que ha de servir per a la definició d’una estratègia global en matèria d’infància i adolescència i ajudar a impulsar polítiques adreçades a la millora de les condicions de vida dels infants i dels adolescents de Tiana.

El PLIAT ha estat el primer pas pel reconeixement de la tasca municipal en matèria infantil i juvenil i per l'obtenció del SEGELL CAI (Ciutat Amiga de la Infància) per part de la UNICEF.

S'adjunta el pla en PDF i un diagnòstic del PLIAT.