Notícies

Dimecres, 30 d'agost del 2017

AJUTS ECONÒMICS A L'ESCOLARITZACIÓ PEL CURS 2017 - 2018

Escola Lola Anglada Pati

Presentació de sol.licituds del 30 d'agost fins al 8 de setembre de 2017(ambdòs inclosos), al registre de l'Ajuntament.

Amb l'objectiu de que cap alumne quedi al marge de les activitats o el funcionament quotidià de les escoles per raons econòmiques, l'Ajuntament de Tiana convoca el programa d'ajuts econòmics a escolarització pel curs 2017 - 2018.

Els ajuts son de caràcter individual per:

- L'adquisició de llibres de text, sortides i material escolar a famílies de primària de Tiana

- L'escolarització i el menjador de nens i nenes de l'Escola Bressol Municipal "El més petit de tots".

- Servei de menjador de segon cicle d'Educació Infantil i Primària

 

Adjuntem formularis per a la sol.licitud.