INFOVILA

Deixalleria Municipal de Tiana i Montgat

Deixalleria Municipal de Tiana i Montgat
Av. Eduard Fontseré, s/n
08391
933953588

La Deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

 

 

L´objectiu primordial és recuperar i reciclar al màxim els residus que hagin estat dipositats pels ciutadans, les petites empreses i els comerciants.

 

 

En una deixalleria s´hi poden dur una gran quantitat de materials, tant els reciclables com els que per les seves característiques es consideren especials. Estan exclosos de les deixalleries, els residus que puguin ésser considerats perillosos com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques o qualsevol recipient que hagi contingut materials perillosos.

Josep Maria