INFOVILA

Assemblea Groga de Tiana

Assemblea Groga de Tiana
08391

Defensa de l'escola pública a Tiana enxarxada a Catalunya. Des de bressol a universitat.

Àlex Rosa i Gandia