L'Ajuntament

Organització institucional i estructura administrativa

L'Ajuntament

En aquest espai hi podreu trobar informació entre d'altres de les retribucions econòmiques, estudis i professió dels carrecs electes així com la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

També podeu consultar aquí les dades i documentació de l'organització municipal, com son els ordres del dia i actes dels plens municipals, els Acords de les Juntes de Govern Local i les ordenances i reglaments del municipi.