Relació definitiva d'admesos i exclosos a la promoció d'habitatges Vessants II

RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA PROMOCIÓ  D’ HABITATGES VESSANTS II.

 

 

      

D’acord amb les bases,  i reunit el Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana amb competència en l’àmbit de l’habitatge, es fa pública la relació definitiva de persones admeses amb el seu número d’identificació per a la realització del sorteig.

 

Així mateix, i per a informació dels interessats, es fa pública també la relació definitiva de persones excloses

                                                                                                              

La publicació  dels llistats s’ha fet  seguint l’ordre alfabètic del primer cognom, publicant només part d’aquest cognom i el NIF sencer per respecte a la normativa de Protecció de Dades.