L'Ajuntament

Convenis de col·laboració

 

 
  • Adhesió al Protocol de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al servei de préstec de material esportiu. (JGL 20-01)
 
 
 
 
  • Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades de l’autobús del municipi. (JGL 10-02)

 

  • Subvencions Ministerio d’Agricultura: 11.809,51 euros per al projecte “Millora de les instal·lacions (deixalleria)” ; 19.901,21 euros “Millores RS Form” i 4.944,98 euros “Autocompostatge”. (JGL 16-03).

 

 

  • Modificació de l’acord amb el Consell Comarcal del Maresme sobre desenvolupament econòmic i ocupació. (JGl 30-03).