L'Ajuntament

Govern Obert

Govern Obert

En aquest espai, s'aniran incorporant a partir d'ara, com un dels canals de desenvolupament de l'accés a la informació, noves dades i accessibilitats en el marc de compliment dels principis que regeixen la relació dels ciutadans amb els seus governants, -elegits democràticament-, amb les institucions, les seves funcions i els empleats públics.

Aquest és un procés continu, no presentant mai un estat definitiu, tant pels canvis presents, com per l'aprofundiment democràtic exigible i per tant, les informacions contingudes aquí s'aniran incrementant i desglossant contínuament, i per tant, no és una pàgina tancada.