Comunicats

Dimarts, 5 de juliol del 2016

Tractament per controlar les plagues d'insectes

pintura paneroles

Es farà dimarts 5 de juliol al matí

Dimarts 5 de juliol al matí l'Ajuntament de Tiana inicïa el tractament per controlar les plagues d'insectes al clavegueram del barri de la Virreina.

Es preveu realitzar un tractament amb insecticida de recobriment biopolimèric en base aquosa (pintura insecticida) per l'interior de la claveguera i tapa. Aquesta tecnologia innovadora permet una alliberació lenta dels ingredients actius amb una extraordinària persistència. 

El producte que s'utilitza és una pintura que porta microcàpsules polimèriques d'insecticides, acaricides i reguladors del creixement dels insectes. Aquesta tecnologia innovadora permet una alliberació lenta dels ingredients actius amb una extraordinària persistència.

Els veïns afectats pel tractament ja han estat degudament avisats. Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb l'Oficina d'Informació Ambiental (93 395 51 07).