Comunicats

Dijous, 27 de juliol del 2017

TRACTAMENT FITOSANITARI DE L'ARBRAT PÚBLIC

tractament fitosanitari 002

Les nits del dijous 27 i dilluns 31 de juliol.

L’àrea de Medi Ambient treballa per mantenir i millorar l’estat de salut dels arbres mitjançant la Gestió integrada de plagues. Ara bé, hi ha certes plagues i malalties que ara mateix són impossibles d’eradicar en la seva totalitat. Com és el cas del tigre del plàtan, un insecte que no afecta a la salut humana però que sí que pot causar molèsties a les persones que es trobin properes a un plàtan. També hi ha altres insectes, com el pugó, o certs fongs que a part de perjudicar la salut dels arbres, generen un deteriorament que els fa perdre valor ornamental.

Per tal de lluitar contra aquestes plagues, s’ha programat un tractament fitosanitari per les nits del proper dijous 27 de juliol i dilluns 31.

Conscients de la preocupació que desperta el tema dels tractaments fitosanitaris en la salut humana, s’informa del següent:

 

-L’aplicació de productes fitosanitaris a nivell municipal es regeix per la directiva europea 2009/128/CE. Les directrius que se segueixen són l’ús eficient i sostenible dels productes fitosanitaris

- Els productes que s'apliquen per tractar plagues i malalties de les espècies vegetals del municipi, han d’estar obligatòriament registrats (això vol dir que han hagut de passar tot un seguit de proves i controls) pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el qual cada vegada va essent més restrictiu i va acotant més la llista de productes autoritzats.

- El producte va diluït en aigua. Els tractaments no són perjudicials per a la salut humana ni per animals domèstics.

Es recomana durant les nits del tractament:

-       Tancar balcons i finestres.

-       Recollir els animals, roba i aliments de les finestres i balcons.

-       No apropar-se a la zona d’aplicació durant el tractament.

 

A tenir en compte:

Els til·lers de la ciutadella, afectats per pugó, varen ser tractats a principis de juny mitjançant la tècnica de l’endoteràpia. Una tècnica més actual en la que el tractament s’injecta pel tronc. Una pràctica més neta, i de la qual s’està treballant en comprovar els seus resultats.