Comunicats

Divendres, 12 de maig del 2017

Subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles exercici 2017

IBI

Subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles exercici 2017

Què és i en què consisteix:

En la tramitació i atorgament, si s'escau, de subvencions sobre l'import de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponents a l'exercici de 2017. L'import màxim de la subvenció serà l'equivalent al 50% de la quota líquida de l'IBI corresponent, amb un màxim de 400 €.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Aquelles persones que compleixin els requisits establerts al punt tercer de les bases que trobareu a peu de pàgina.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar una sol·licitud, adjuntant tota la documentació requerida, per tal de justificar la situació familiar i econòmica dels sol·licitants, així com una declaració jurada sobre la titularitat dels immobles. Trobareu els models corresponents, així com les bases reguladores de la subvenció a peu de pàgina.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 14 de juny de 2017