Comunicats

Dimarts, 30 d'octubre del 2018

S'obre termini licitació local núm. 4 del Passatge Moragas

passatge moragas

Fins dilluns 12 de novembre

Fins dilluns dia 12 de novembre queda obert el termini de presentació d'ofertes per a la licitació que adjudicarà l'arrendament del Local núm.4 del Passatge Moragas. A continuació s'adjunta el plec de clàusules econòmiques administratives corresponent.