Comunicats

Dijous, 3 de gener del 2019

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, PER SUBSTITUCIÓ, D'EDUCADOR/A SOCIAL A SERVEIS SOCIALS DE TIANA

oferta de feina Tiana

El termini per a la presentació de sol.licituds i documentaciós és del 7 a l'11 de gener al registre general de l'Ajuntament.

S'adjunten bases reguladores per poder participar al procés selectiu. Al document adjunt titulat "RESULTATS SUPLÈNCIA SS" podeu consultar les puntuacions obtingudes per cada candidat.