Comunicats

Dimecres, 4 d'abril del 2018

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR PER A L'AJUNTAMENT DE TIANA

Oferta de feina

Presentació d'instàncies al registre de l'Ajuntament fins al 13 d'abril

Adjuntem link amb les bases reguladores