Comunicats

Divendres, 15 de juny del 2018

PLANS D'OCUPACIÓ PER A L'AJUNTAMENT DE TIANA

Oferta de feina

- 1 PLAÇA DE PEÓ BÀSIC DE PALETERIA BRIGADA

- 1 PLAÇA DE PEÓ ESPCIALITZAT EN PALETERIA

- 1 PLAÇA DE PEÓ DE NETEJA VIÀRIA 

- 1 PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL

Els requisits per cada plaça són els següents:

Peó bàsic i especialitzat en paleteria:

- Persona desocupada, preferentment de llarga durada o en risc d'exclusió social.

- Que estigui inscrit com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

- Preferentment amb formació o experiència professional ocupacional en l'àmbit de la paleteria en edificis d'obra pública i via pública

- Preferentment amb experiència en tasques similars

- Que sigui de Tiana o conegui amb profunditat el municipi i els seus espais.

- Que disposi de carnet de conduir

Peó de neteja viària:

- Persona desocupada, preferentment de llarga durada o en risc d'exclusió social.

- Que estigui inscrit com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

- Preferentment amb formació o experiència professional ocupacional en l'àmbit de la neteja de via pública, zones verdes i espais urbans

- Preferentment amb experiència en tasques similars

- Que sigui de Tiana o conegui amb profunditat el municipi i els seus espais.

- Que disposi de carnet de conduir

Treballador/a social:

- Persona desocupada, preferentment de llarga durada o en risc d'exclusió social.

- Que estigui inscrita com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

- Graduat/da - Diplomat/da en treball social

- Preferentment amb formació o experiència professional ocupacional en l'àmbit de treball social, suport i gestió de SAD, teleassistència i LAPAD

- Preferentment amb experiència en tasques similars

- Que sigui de Tiana o conegui amb profunditat el municipi i els seus espais.

 

Les persones que compleixin els requisits poden adreçar-se al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de Badalona - Casagemes (Plaça Carme Guasch, 2), a interessar-se per l'oferta fins al 20 de juny de 2018