Comunicats

Dimecres, 7 de setembre del 2016

Continuen en vigor les mesures extraordinàries de prevenció d'incendis

mapa perill

Davant l'onada de calor  s'han de cumplir les mesures de precaució necessàries

Continua en vigor el decret que va signar el passat juliol l'alcaldessa de Tiana, sra. Ester Pujol sobre les mesures extraòrdinaries de prevenció d'incendis davant l'onada de calor.

S'adjunta decret amb les recomanacions a seguir per evitar incendis, precs,  prohibicions i sancions derivades de l'incompliment de qualsevol de les previsions indicades.

La durada d'aquestes mesures estaran en vigor fins al 15 d'octubre de 2016.