Comunicats

Dijous, 18 d'agost del 2016

MANIOBRES PRÈVIES A LA POSADA EN SERVEI DEL DIPÒSIT D'AIGUA

dipòsit 02

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA, és l'empresa responsable de les tasques de desinfecció al dipòsit de Can Puicarbó.

Aigues Ter de LLobregat Concessionària de la Generalitat, SA, està duent a terme les tasques de manteniment i desinfecció prèvies a la posada en funcionament del dipòsit de Can Puigcarbó, que va ser construït l'any 2008 però que no havia entrat en funcionament.

La subministradora del servei en baixa, Sorea, té previst posar en servei la canonada de connexió amb aquest dipòsit entre els mesos de setembre i octubre. Per fer-ho cal, doncs, procedir al buidat del dipòsit que actualment conté l'aigua que es va utilitzar per fer-ne proves d'estanquitat. Així doncs, l'aigua que s'està deixant anar és aigua neta però no apta per al consum humà segons els paràmetres establerts a la legislació vigent i que cal buidar per poder deixar el dipòsit a punt per la seva entrada en servei.

Encara no s'ha realitzat per part de Sorea cap maniobra que impliqui un augment de pressió a les canonades d'aigua potable donat que encara resten obres d'infraestructures a realitzar.

Tant bon punt estiguin enllestides les obres pendents s'informarà degudament als veïns i veïnes de Tiana.