Comunicats

Divendres, 27 d'octubre del 2017

LICITACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I PISCINA D'ESTIU

FOTO-BAR-PAVELLÓ

Presentació d'ofertes durant el termini de 15 dies naturals a partir del 26 d'octubre.

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2017 l'expedient de contractació per a l'adjudicació del servei de bar del pavelló municipal d'estiu i servei de consergeria del pavelló, i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques, es procedeix a convocar el corresponent procediment de licitació.

Adjuntem tota la informació al link següent:

http://tiana.cat/governobert/Informaci%C3%B3___p%C3%BAblica/Edicte___de___licitaci%C3%B3__del___servei___de___bar___del___pavell%C3%B3___municipal___i___piscina___d'estiu___i___servei___de___consergeria___del___pavell%C3%B3