Comunicats

Dilluns, 3 de juliol del 2017

L'Ajuntament de Tiana sol·licita ajuda a la Generalitat de Catalunya per combatre la plaga de la mosca blanca

departament salut

Mitjançant una carta dirigida al Conseller de Salut

L'Ajuntament de Tiana ha sol·licitat ajuda a la Generalitat de Catalunya per combatre la plaga de la mosca blanca que pateix el poble mitjançant una carta dirigida a l'honorable Conseller de Salut, senyor Antoni Comín i Oliveres. Aquest és el contingut de la carta on s'expliquen totes les actuacions que s'han fet amb recursos propis per tal d'acabar amb la plaga i com s'han seguit les directrius del   Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya sense obtenir els resultats desitjats.

Honorable Conseller,

Davant la desagradable situació que vivim alguns pobles de l’alt Maresme per culpa de la plaga de mosca blanca (Dactylopius opuntiae) i davant les queixes dels veïns i veïnes de Tiana per les molèsties que ocasiona, em poso en contacte amb vostè per sol·licitar l’ajuda del govern de la Generalitat de Catalunya per solucionar el problema.

Des del nostre consistori hem pres totes les mesures al nostre abast:

- primer vam seguir les directrius marcades pel Departament de Medi Ambient que bàsicament aconsellava deixar morir les opunties infectades perquè són una espècie invasora.

- vam contactar amb el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya i vam demanar una identificació de mostres de les plantes infectades per mirar de trobar-hi un tractament que fos efectiu.

- vam realitzar els tractaments mecànics que ens van aconsellar a totes les plantes infectades en sòl públic (arrencar les plantes i enterrar-les).

- vam elaborar un mapa d’opunties infectades per eliminar totes les que hi ha en sòl públic i vam requerir als propietaris dels terrenys privats on n’hi havia que també actuessin.

- en una segona fase, hem participat a una jornada de treball amb el Consell Comarcal del Maresme i ens hem ofert per ser municipi pilot en l’aplicació d’un tractament biològic per posar fi a la plaga, tot i que encara no n’hem tingut notícia.

Malgrat totes les actuacions empreses amb recursos propis, no hem aconseguit els resultats desitjats i no hem pogut acabar amb les molèsties que provoca als veïns i veïnes de Tiana. Per tot plegat, us demano que estudieu la nostra petició i que el Govern de la Generalitat actuï i posi fi a aquest problema que pateix una gran part de la comarca del Maresme.

A l’espera de la seva resposta, aprofito per saludar-lo atentament.

Sra. Esther Pujol i Martí
Alcaldessa
Tiana, 1 de juliol de 2017