Comunicats

Divendres, 3 de novembre del 2017

Exposició al públic de llistes electorals

Comunicat del periode d'exposició de les llistes electorals.