Comunicats

Dimecres, 3 de maig del 2017

ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA 2017

Idescat

L'empresa Análisis e Investigación, S.L. portarà a terme la recollida d'informació presencial d'aquesta enquesta entre els mesos de maig i juliol.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) elabora l'Enquesta de condicions de vida 2017, amb la col.laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntmaent de Barcelona, i amb el suport de l'Institut Nacional d'Estadística.

Aquesta enquesta té com a objectiu conèixer la renda i les condicions de vida de les llars, com també la composició de la pobresa i l'exclusió social. Aquesta actuació estadística està prevista al Decret 11/2017, 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per l'any 2017.

L'empresa Análisis e Investigación, SL portarà a terme la recollida d'informació presencial d'aquesta enquesta entre els mesos de maig i juliol i per tal de dur-la a terme un entrevistador degudament identificat es vindrà al nostre municipi per enquestar-hi els titulars seleccionats en la mostra.

Els resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2017 es publicaran al segon trimestre del 2018 al web de l'Idescat (www.idescat.cat), on també trobareu els resultats de les edicions anteriors.

La informació que es proporciona queda protegida pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya). Això suposa que les dades individualitzades no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat. El personal de l'empresa que utilitzi aquesta imformació també està obligat al secret estadístic. D'altra banda, l'Enquesta és oficial, i per tant, de resposta obligatòria, segons estableix la mateixa Llei.