Comunicats

Dijous, 19 de gener del 2017

El 16 de gener de 2017 es va posar en marxa la nova tecnologia 4G en la banda 800 MHz a Tiana.

image1.JPG

A segons quines zones del municipi pot afectar la correcta recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT)

El 16 de gener de 2017 es va posar en marxa la nova tecnologia 4G en la banda 800 MHz a Tiana.
Es tracta d'un nou estàndard de telefonia mòbil que extèn la cobertura geogràfica i millora el servei a l'interior d'edificis, però que a segons quines zones del municipi pot afectar la correcta recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT), creant interferències.
L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per trobar una solució i per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia 4G i la TDT.
Per aquest motiu el Ministeri posa a disposició dels veïns i veïnes afectats/des , " Llega800", una entitat gestora encarregada de resoldre les afectacions de manera gratuïta.

Per fer-ne ús d'aquest servei, es pot fer de dues maneres:
- Trucant al telèfon d'atenció gratuït: 900 833 999
- Mitjançant un formulari que trobareu a la web www.llega800.es

Un cop comunicada la incidència per qualsevol de les vies (telèfon o web), un tècnic especialista s'encarregarà de resoldre gratuïtament les afectacions, en un termini màxim de 48 h. Aquest tècnic anirà degudament identificat per l'entitat gestora amb el logo "Llega800", i en tots els casos el servei (mà d'obra i material) és gratuït.