Comunicats

Dimecres, 21 de juny del 2017

CONVOCATÒRIA AJUT PER A TRANSPORT ADAPTAT ANY 2017

Per a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitat d'acompanyant

El servei de transport adeptat és un servei complementari, no gratuït, de suport als serveis socials d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o també de dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. Aquest grau de necessitat de suport es determinarà a causa de la mobilitat redüida o de la necessitat d'acompanyant.

En el marc d'aquesta situació a Tiana, des de Serveis Socials municipals, s'ha plantejat l'oferta d'un ajut de transport adaptat puntual, durant aquest any 2017.

Adjuntem bases i formulari de sol.licitud