Comunicats

Dimarts, 14 de novembre del 2017

CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE DURADA DETERMINADA D'UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE L'ESCOLA D'ADULTS A JORNADA PARCIAL

Oferta de feina

Presentació d'instàncies: del 22 al 30 de novembre al Registre de l'Ajuntament

De conformitat amb les bases que s'adjunten, es convoca, a través del sistema de concurs de mèrits, lal provisió en règim laboral temporal de durada determinada i jornada parcial, d'una plaça de mestre/a de llengua extrangera adscrita a l'Escola d'Adults de Tiana.

Període de presentació d'instàncies: del 22 al 30 de novembre, al Registre General de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8.30h 14.00h